Nu kan du starta ditt ärende i vår digitala kanal söndag-torsdag kl. 17.00-22.00. Ärendet kommer att få en första bedömning/triagering nästkommande arbetsdag.

Genom denna ändring utökar vi möjligheterna för dig att komma i kontakt med oss! Under kontorstid når du oss i första hand via telefon och därefter, fortsatt efter vårdcentralens öppettid, kan du starta digitalt ärende.

För dig som använder appen ”Mitt PTJ”, tänk på att logga ut därifrån och börja från början så du alltid ser senaste informationen.

Håll dig också gärna uppdaterad genom att besöka vår hemsida primapraktiken.se