Team psykisk hälsa

På Primapraktiken är psykisk hälsa ett prioriterat område. Samtliga medarbetare har grundläggande kunskap i de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp för psykiskt lidande. Vi har även ett team bestående av KBT-terapeuter och legitimerad psykolog.

På Primapraktiken arbetar vi med stegvis vård för att kunna erbjuda effektiva insatser till dig som patient när du behöver dem. Stegvis vård innebär att du som patient, för att få ökad kunskap om dina problem och vad du själv kan göra åt dem, kan få lästips om din sökorsak innan du träffar oss, gå på någon av våra föreläsningar eller delta i grupp.

På Primapraktiken arbetar Team psykisk hälsa med korttidsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandling ligger fokus på ett utvalt problemområde och målet är att du som patient vid avslut ska ha en plan för att arbeta vidare på egen hand mot ett förbättrat mående.

Stresskola: Bokas via Prima Fysiocenter tel 0520-50 54 40.

Till dig som vill ha hjälp att förbättra ditt psykiska mående

Att må dåligt då och då är något som drabbar de flesta människor någon gång i livet. Ibland kan problemen dock bli mer långvariga och det är inte ovanligt att vi människor fastnar i lösningsstrategier som inte fungerar. Ny kunskap, tips på nya strategier eller en professionell kontakt kan vara första steget mot bättre mående. Nedan har vi samlat exempel på problem vi människor ofta kämpar med eller hamnar i samt tillhörande information och lästips.

Om du har tankar på självmord eller att skada dig själv ta kontakt med Akutpsykiatrisk mottagning Trollhättan på NÄL här.

För dig som mår dåligt men inte vet varför

Som du redan läst är det vanligt att i perioder må sämre och vanligtvis går det över av sig själv. Ibland kan vi människor dock fastna i vanor som inte gynnar vårt mående eller hamna i dragkamp med våra tankar och känslor. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer och kanske ta ett första steg mot förbättrad hälsa.

Läs mer:
Må dåligt

Korta filmklipp

Må dåligt, intervju med psykolog Jonas Ramnerö,

Hantera rädsla med Turbopsykologen,

Släpp lite på kontrollen med Turbopsykologen,

Att må normalt, psykiater, leg psykoterapeut Åsa Kadowaki

Träna din hjärna, psykiater Anders Hansen,

Psykologiska verktyg, psykiater, leg psykoterapeut Åsa Kadowaki

Att ha sina känslor, psykiater, leg psykoterapeut Åsa Kadowaki

Mindfulnes och nuet, intervju med senior professor Åsa Nilsonne,

Boktips:
Må dåligt – Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson & Tobias Lundgren
Att leva ett liv, inte vinna ett krig – Anna Kåver
Lyckofällan – Russ Harris

Hjälp & stöd:
Läs igenom informationen i länken ovan. Finns det saker du kan prova på egen hand? Kanske kan du ta hjälp av någon i din närhet? Att berätta för någon annan att du tänker göra en beteendeförändring kan öka sannolikheten att du faktiskt gör förändringen. I böckerna som nämns ovan finns också mycket bra tips och information. Om du på egen hand försökt ändra din situation men inte kommer vidare är du naturligtvis välkommen att höra av dig till vårdcentralen och boka en tid för bedömning och hjälp till förändring.

För dig som har ångest

Ångest brukar beskrivas som mycket starka känslor av obehag i kroppen. De flesta människor drabbas någon gång i livet av ångest. En del upplever ångest som en ständigt malande känsla, andra får plötsliga panikattacker, vissa är mycket rädda för specifika situationer så som trånga utrymmen, folkmassor eller djur. Det är också vanligt att vi människor gör olika saker för att bli av med ångesten, så som kontrollrutiner vid tvångssyndrom och hälsoångest, eller börjar undvika olika situationer som väcker ångest. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer om specifika former av ångest.

Läs mer:

Ångest
Fobier
Paniksyndrom
Social ångest
Tvångssyndrom

Korta filmklipp

Har du ångest med Turbopsykologen.

Boktips
Ingen panik – Per Carlbring
Social fobi – Thomas Furmark m.fl.
Fri från tvång – Mia Asplund & Elin-Love Rosengren
Tänk om jag är sjuk – Erik Hedman m.fl

Hjälp och stöd
Läs igenom informationen i länkarna ovan. Vilken eller vilka typer av ångest stämmer in på hur du upplever ångest? I böckerna som nämns ovan finns också mycket bra information och tips på beteendeförändringar. Om du på egen hand försökt ändra din situation men inte kommer vidare är du naturligtvis välkommen att höra av dig till vårdcentralen och boka en tid för bedömning och hjälp till förändring. 

För dig som har problem med oro

Vi människor har den unika förmågan att kunna dra logiska slutsatser utifrån saker vi tidigare varit med om och även föreställa oss saker som skulle kunna hända i framtiden. Orostankar, eller så kallade ”tänk om”-tankar, dyker därför upp hos de flesta människor dagligen. Ibland kan oron dock ta över mer och mer i livet, kanske fastnar vi även i att älta det som tidigare hänt. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer och hitta nya sätt att förhålla dig till oro.

Läs mer:
Oro
Oro för många saker

Korta filmklipp

Att leva med ovisshet intervju med psykolog Anna Kåver

Psykoeducation oro

Boktips:
Hantera oro och ovisshet med KBT – Melisa Robichaud & Michel Dugas
Sluta älta och grubbla – Olle Wadström
Sluta grubbla börja leva – Steven Hayes
Oro: Att leva med tillvarons ovisshet – Anna Kåver

Hjälp och stöd
Läs igenom informationen i länkarna ovan. Finns det ny information eller strategier att testa på egen hand? I böckerna som nämns ovan finns också mycket bra information och tips på beteendeförändringar. Om du på egen hand försökt ändra din situation men inte kommer vidare är du naturligtvis välkommen att höra av dig till vårdcentralen och boka en tid för bedömning och hjälp till förändring.

 

För dig som har svårt att sova

Alla människor sover i perioder bättre och sämre. Ibland kan stressiga dagar eller minnet av tidigare sömnlösa nätter göra det svårt att somna eller att vi vaknar flera gånger och har svårt att somna om. Det finns goda möjligheter till att få en bättre sömn och nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer och kanske ta ett första steg mot bättre sömnvanor.

Läs mer:
Sömnsvårigheter

Korta filmklipp

Sov gott intervju med forskare och psykolog Ida Flink,

Boktips:
Sömn: Sov bättre med kognitiv beteendeterapi – Marie Söderström
29 sidor mot sömnbesvär – Kerstin Jeding

Hjälp och stöd
Läs igenom informationen i länken ovan. Har du testat de råd om sömnhygien som ges? I böckerna som nämns ovan finns ytterligare tips på beteendeförändringar. Du är också välkommen att höra av dig till vårdcentralen och boka tid till vår sömngrupp.

 

För dig som känner dig nedstämd

Att då och då känna sig nedstämd eller ledsen är en del av livet. Nedstämdhet självläker vanligtvis men det finns saker du kan göra för att skynda på processen. Att drabbas av depression är dock något annat. Om du under en längre tid känt dig nedstämd, haft lite intresse i saker du brukar tycka om och har mycket negativa tankar eller värdelöshetskänslor kan det vara depression du lider av. Depressioner har också en tendens att självläka men du kan behöva ändra dina vanor för att påbörja processen. Många som drabbas av depression får också tankar på att ta sitt liv. Det är då viktigt att snabbt komma i kontakt med vården för att få rätt hjälp och behandling. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer och länkar till organisationer som erbjuder hjälp och stöd.

Läs mer:
Nedstämdhet
Depression
Självmordstankar
Årstidsbunden depression
PMS och PMDS

Korta fimklipp

Beteendeaktivering

Boktips:
Ta makten över depressionen – Michael Addis & Christopher Martell
Handbok för oglada – Lars Ström & Per Carlbring

Hjälp och stöd:

Om du har tankar på att skada dig eller ta ditt liv ska du höra av dig till vårdcentralen och boka en tid eller söka akut på Akutpsykiatrisk mottagning på NÄL. Nedan finns även tips på organisationer där du kan söka tillfälligt stöd eller om du vill rådfråga någon innan du söker hjälp hos vården.

Känner du dig nedstämd, läs igenom informationen i länkarna ovan. Finns det tips på strategier du inte provat? I böckerna som nämns ovan finns också mycket bra tips och information, vissa av titlarna går att låna på biblioteket. Om du på egen hand försökt ändra din situation men inte kommer vidare är du naturligtvis välkommen att höra av dig till vårdcentralen och boka en tid för bedömning och hjälp till förändring.

Akutpsykiatrisk mottagning Trollhättan
Självmordslinjen
Hjälplinjen-tillfälligt psykologiskt stöd
Äldrelinjen

För dig som känner dig stressad eller utmattad

I dagens samhälle ställs stora krav på prestation och flexibilitet. Vi förväntas göra fler saker på kortare tid och allt mer sköts digitalt vilket ställer stora krav på vår mentala kapacitet och jobbet följer inte sällan med hem. Kortare perioder av stresspåslag är ofarligt och kan till och med tillfälligt öka prestationsförmågan. Att under en längre tid utsättas för stress utan tillräcklig återhämtning är dock skadligt för oss och kan leda till sjukdom, psykisk ohälsa och utmattning. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer och kanske ta ett första steg mot att förändra din situation.

Läs mer:
Stress
Utmattningssyndrom

Blir man sjuk av stress?

Korta filmklipp

Sjukt stressad – om att hantera stress i vardagen med psykolog Anna Bennich Karlstedt.

Prestera utan stress med psykolog Sofia Viotti.

Vad är stress, psykiater, leg psykoterapeut Åsa Kadowaki

Boktips:

Återhämtningsguiden, Må bra trots stress och press” – Niclas Almén

Väggen, en utbränds psykiaters noteringar – Pia Dellson (finns även som ljudbok)
Tid att leva – Fredrik Livhem, Daniel Ek & Björn Hedensjö
Vägen ur utmattningssyndrom – Giorgio Grossi & Kerstin Jeding
Tillbaka till jobbet – Åsa Kruse
Att sätta gränser för sig själv och andra – Åsa Kruse
När perfekt inte duger – Martin Antony & Richard Swinson

 

Hjälp och stöd:
Läs igenom informationen i länkarna ovan. I vilka situationer känner du dig som mest stressad? I böckerna som nämns ovan finns också mycket bra information och tips på beteendeförändringar för en lugnare vardag eller återgång till arbete. Om stressen du upplever är arbetsrelaterad bör du kontakta din företagshälsovård och/eller prata med din chef.

Vi rekommenderar stresshanteringsyoga, på Medborgarskolan samt Basal Kroppskännedom på Fysiohälsan

För dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Alkohol och olika typer av spel om pengar är vanliga inslag i vår kultur. En del människor kan dock hamna i ett beroende där alkoholen, spelandet eller droger får en allt större plats i livet och/eller skapar problem. För dig som är orolig över dina eller någon annans vanor finns rådgivning att tillgå och för dig som vill ändra ditt beteende finns hjälp och stöd att få. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer och ta ett första steg mot förändring.

Läs mer:
Alkohol och droger
Alkoholberoende
Spel om pengar

Boktips:
För mycket för ofta: effektiva metoder för måttligt drickande – Karin Romberg & Anders Hammarberg

Hjälp & stöd:
Läs igenom informationen i länkarna ovan. Vad är det du kämpar med? I boken som nämns ovan finns också mycket bra information och tips på beteendeförändringar för minskad alkoholkonsumtion. Om du upplever att alkoholen, drogerna eller spel om pengar blivit ett stort problem i ditt liv kan du behöva söka professionell hjälp. Nedan finns länk till Alkohol- och drogrådgivningen Pilen som även hjälper dig med spelproblem. Vi har också samlat tips på organisationer där du kan söka stöd eller om du vill rådfråga någon innan du söker hjälp eller där du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Trollhättans stad
Samtalsmottagningen Kraften
Budget- och skuldrådgivning Trollhättan

Stödgrupper
Anonyma alkoholister
Anonyma narkomaner
Spelberoendes stödgrupp i Trollhättan
Al-anon – anhöriggrupper

Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

Stöd i telefon, chatt eller mail
Droghjälpen.se
Stödlinjen för personer med spelproblem och deras anhöriga
Alkohollinjen

För dig som är anhörig
Stöd för anhöriga till personer med alkoholproblem

För dig som har problem med självskada

Självskadebeteende är en handling som är direkt riktad mot den egna kroppen eller personen, i syfte att skada sig själv. Den vanligaste orsaken till att vi människor gör oss själva illa är för att försöka dämpa någon upplevelse som känns obehaglig, skrämmande eller kanske rent utav farlig. Det kan röra sig om exempelvis känslor, tankar eller ångestpåslag. Ett omfattande självskadebeteende kan det vara svårt att bryta på egen hand, det är då viktigt att söka hjälp och berätta om sitt mående och självskadebeteende trots att det för många är förenat med skam. För dig som vill läsa mer, kanske för att själv orka söka hjälp, har vi samlat fakta, boktips och länkar till stödorganisationer nedan.

Läs mer:
Självskada

Boktips:
Ibland finns det inga enkla svar – Conny Allaskog & Anna Åkesson

Hjälp och stöd
Läs igenom informationen i länken ovan. Känner du igen dig finns det hjälp att få. I boken som nämns ovan finns också mycket bra information och den finns att låna på biblioteket i Trollhättan. Om du har tankar på att skada dig eller ta ditt liv ska du höra av dig till vårdcentralen och boka en läkartid eller söka akut på Akutpsykiatrisk mottagning på NÄL. Nedan har vi också samlat tips på organisationer där du kan söka stöd, om du vill rådfråga någon innan du söker hjälp, eller där du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Akutpsykiatrisk mottagning Trollhättan
Patientföreningen Shedo
Självskadechatten

För dig som har ett komplicerat förhållande till mat

Att vara drabbad av en ätstörning är något som inte behöver synas utanpå. Det är förhållandet till mat som utgör problematiken, inte kroppsvikten i sig. Många tror att lågt BMI eller vikt är en avgörande faktor för att få hjälp, vilket inte stämmer. Ätstörningar kan drabba både män och kvinnor i alla åldrar. Att vara drabbad av en ätstörning innebär ett stort lidande och påverkar ofta hela livet.

Ätstörningar kan te sig på olika sätt. Det kan handla om att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den, om extrem bantning eller restriktivt ätande. Framförallt kännetecknas ätstörningar av tankar och känslor kopplat till mat, ätande och sin egen kropp. Nedan har vi samlat information, lästips och länkar om olika ätstörningar och var du kan vända dig för hjälp och stöd.

Läs mer:
Ätstörningar
Bulimi
Anorexi
Hetsätning

Boktips
Lev med din kropp – Ata Ghaderi & Thomas Parling
Från självsvält till ett fullvärdigt liv – Ata Ghaderi & Thomas Parling
Att övervinna hetsätning – Christopher Fairburn

Hjälp och stöd
Läs igenom informationen i länkarna ovan. Känner du igen dig finns det hjälp att få. I böckerna som nämns ovan finns också mycket bra information och hjälp till självhjälp. För att söka professionell hjälp gå in på länken till Korallen nedan. Du är även välkommen att höra av dig till vårdcentralen. Nedan har vi samlat tips på organisationer där du kan söka stöd eller om du vill rådfråga någon innan du söker hjälp eller där du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Korallen Uddevalla

Mandoneterkliniken Alingsås
Patientföreningen Frisk&Fri
Stödtelefon Frisk&Fri
Närståendelinjen Frisk&Fri
Patientföreningen Shedo

För dig som har problem med långvarig smärta

Det är viktigt att skilja akut och långvarig smärta åt eftersom de ofta bör behandlas på olika sätt. Vid akut smärta finns det vanligen en vävnadsskada men i de fall som smärtan blir långvarig behöver det inte finnas någon vävnadsskada kvar. Att leva med långvarig smärta är ofta mycket påfrestande och påverkar ofta hela livet. Långvarig smärta kan utvecklas av både under- och överbelastning av kroppen. Vid smärtproblematik rekommenderas kontakt med fysioterapeut eller annan person med god kunskap om kroppen. Vid långvarig smärta kan en sådan kontakt inte sällan handla om att, trots smärtan, sakta närma sig det som är viktigt i livet. Ibland kan rehabiliteringen handla om en sorgeprocess över att inte kunna leva som man föreställt sig. Nedan har vi samlat fakta och tips för dig som vill läsa mer om smärta.

Läs mer:
Smärta

Boktips:
Att leva med smärta – Rikard Wicksell

Hjälp och stöd:
Läs igenom informationen i länken ovan. Känner du igen dig finns det hjälp att få. I boken som nämns ovan finns mycket bra information om nya strategier. Om du inte gått smärtskola rekommenderas detta starkt. Du får då kunskap om hur smärta fungerar och får hjälp med behandling, till exempel avspänning eller fysisk aktivitet. För kontaktuppgifter klicka på länken nedan.

Närhälsan Rehab

För dig som drabbats av sorg

De flesta människor upplever sorg någon gång i livet. Sorg innefattar alla de känslor, tankar och kroppsliga reaktioner som du kan få vid en förlust efter till exempel dödsfall, sjukdom eller separation. De flesta av oss ändrar också sina vanor och sitt sätt att bete sig när vi drabbas av sorg. Det kan då vara svårt för omgivningen att veta hur de på bästa sätt kan hjälpa. Alla reagerar olika och reaktionen kan också variera över tid. Nedan har vi samlat information och lästips om vanliga reaktioner på sorg och vad som kan underlätta vardagen.

Läs mer:
Sorg när någon har dött

HFS-material att ladda ner

Boktips:
När livet slår till, ACT i svåra stunder – Russ Harris

Hjälp och stöd:
För dig som behöver någon att tala med i samband med förlust eller sorg erbjuder Svenska kyrkans diakoner samtal. Du kan även vända dig till en begravningsentreprenör för sorgesamtal. Svenska kyrkan erbjuder även samtalsgrupper för dig som mist en livskamrat, för dig som mist någon genom suicid eller för dig som förlorat ett barn. Det finns även stödgrupper för barn och unga som mist närstående. Du behöver inte vara troende eller kristen för att delta. Nedan finns även länk till riksföreningen för Suicidprevention och efterlevandes stöd, hit kan du som förlorat någon genom suicid ringa. Föreningen har även anhörigträffar.

I vissa fall kan sorg övergå i depression eller annan psykisk ohälsa. Du är då välkommen att kontakta vårdcentralen för behandling.

Svenska kyrkan diakoni
Suicidprevention och efterlevandes stöd

För dig som är anhörig till någon som inte mår bra

Att vara närstående till någon som inte mår bra kan vara väldigt påfrestande. Många anhöriga känner sig maktlösa och ensamma. Nedan har vi samlat information och tips om var du som anhörig kan vända dig för att få råd och stöd.

Läs mer:
Stöd och råd för närstående
Patient och närstående föreningar

Boktips:
Länk till anhörighandboken

Hjälp och stöd:
Anhörigstöd Trollhättans stad
Stödgrupper för barn och unga till närstående med missbruk och/eller psykisk ohälsa
Föreningen Maskrosbarn
Anhörigas riksförbund
Föräldralinjen

För dig som är i kris

Alla människor kommer någon gång i livet att hamna i en kris. Krisen kan utlösas av en plötslig händelse eller komma som en konsekvens av belastningar du levt med under en längre tid. Vi människor reagerar olika vid kriser och det finns inget rätt eller fel i hur vi reagerar och hanterar det som händer. En kris går alltid över. Under tiden kan det underlätta att försöka bibehålla vanliga rutiner, ta hjälp av ditt nätverk och ibland tillåta sig själv att göra saker du tidigare tyckt om. Nedan har vi samlat information och tips om var du kan vända dig för stöd.

Läs mer:
Att hamna i kris

Boktips:
När livet slår till, ACT i svåra stunder – Russ Harris

Hjälp och stöd:

Stöd vid oro – Krisinformation.se
Jourhavande medmänniska
Jourhavande präst
Hjälplinjen-tillfälligt psykologiskt stöd

För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld

Att bli utsatt för våld påverkar vår hälsa. Det spelar ingen roll om våldet sker i hemmet, i samband med ett överfall, på arbetsplatsen eller någon annanstans. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Förövaren kan vara en partner, en bekant, en släkting eller en främmande person. Våldet kan ge akuta fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att förändra din situation. Många som försöker lämna en destruktiv relation går sedan tillbaka till den som utsatt dem och kan behöva hjälp för att klara av att lämna helt. Nedan har vi samlat länkar till en rad organisationer som kan bidra med hjälp och stöd på olika sätt.

Läs mer:
Att bli utsatt för våld i en parrelation

Hjälp och stöd:
För dig som lever i en våldsam relation och vill ha någon att prata med om din situation eller kanske hjälp att lämna har vi samlat länkar till enheter och organisationer nedan. För dig som utsätts eller har blivit utsatt för hedersvåld finns GAPF. Du som blivit utsatt för övergrepp eller våldtäkt kan vända dig till föreningen Storasyster. Brottsofferjouren kan bistå alla som utsatts för brott eller dig som är närstående. Du som varit med om krig eller utsatts för tortyr kan vända dig till Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg eller Röda Korsets mobila behandlingsteam i Vänersborg.

Om du varit utsatt för våld och mår dåligt hör av dig till vårdcentralen för att boka en tid för ett första besök.

Enheten mot våld i nära relationer Trollhättan

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen nära anhörig

Riksorganisationen GAPF – mot hedersvåld

Föreningen Storasyster

Brottsofferjouren

Unga brottsofferjouren

För dig som är under 25 år

För dig som är ung finns många ställen du kan vända dig till om du kämpar med några av de problem som nämnts ovan. För barn och unga upp till 18 år finns Sylte Vårdcentral i Trollhättan som arbetar specifikt med ungas psykiska hälsa. Om du vill boka en tid på Sylte Vårdcentral ta då kontakt med din ordinarie vårdcentral för en första läkarbedömning. Efter detta kan du själv göra en egenanmälan till Sylte Vårdcentral. Du kan även söka rådgivning via Elevhälsan på din skola.

För dig som är upp till 25 år finns ungdomsmottagningen där det arbetar terapeuter för samtalskontakt. Är din psykiska hälsa relaterad till ditt arbete har du rätt till företagshälsovård via din arbetsgivare. Du är självklart välkommen att söka till oss på Primapraktiken för rådgivning och stöd.

Läs mer:
Att må dåligt

Hjälp och stöd:
Ungdomsmottagningen Trollhättan
Ungas psykiska hälsa – Sylte Vårdcentral

 

För dig som känner dig ensam

Ensamhet skadar vår hälsa

Läs mer här

Ensamhet kan göra att man känner sig otrygg, övergiven och nedstämd, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Särskilt ofrivillig ensamhet kan påverka vår psykiska hälsa negativt. Men det finns saker man kan göra för att försöka bryta ensamheten. Den amerikanske socialpsykologen John T. Cacioppo har tagit fram en handlingsplan för hur en individ kan göra för att bryta sin ensamhet kallad EASE.

E: Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor. 

A: Action plan. Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening. 

S: Selection. Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal. 

E: Expect the best. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl. 

 

Röda Korset, Ensamhet, så hanterar du det, läs mer här

 

Här kan du som senior söka nya kontakter och aktiviteter tillsammans med andra:

Översikt pågående & kommande grupper

Stresskola:

Bokas via Prima Fysiocenter 0520-50 54 40

Att hantera livet och må bättre: 

Primapraktikens Team Psykisk Hälsa erbjuder en kurs i fem delar på eftermiddagstid en gång i veckan med start efter årsskiftet. 

Du anmäler ditt intresse via läkare/sköterska eller via appen MittPTJ. Besöket kostar 50 kr per tillfälle och du anmäler dig i receptionen innan. Du behöver vara listad hos oss för att kunna deltaga i kursen. 

 

Merima

Merima

KBT-terapeut / Rehabkoordinator

Karin

Karin

KBT-terapeut

Li

Li

Psykolog