Äldrevårdsmottagning – för dig 75 år eller äldre

Äldrevårdsmottagningen är en jourmottagning som bemannas av våra äldrevårdssköterskor, dit man kan komma för enklare åkommor utan att behöva boka tid.

Kriterier för att söka vård på vår jourmottagning:

Nytillkommen smärta, nytillkommen försämring i kronisk sjukdom, akut blödning/skada, urinvägsrelaterade besvär, besvär med kateter, öronsmärta, akuta såromläggningar av nytillkomna sår. 

 

På vår jourmottagning tar vi ej emot:

Spolning eller kontroll av hörselgångar, såromläggning som ej är akut, blodtryckskontroll, provtagning, hudbedömningar som ”prickar”, suturtagning, kortisoninjektion, års- eller allmänkontroll , vaccinationer.

Öppettider – Drop in: 

Måndag – Torsdag kl. 09.30-11.00.  Övrig tid gäller tidsbokning.

Önskar du receptförnyelse, boka tid, har frågor gällande din hälsa kan du ringa oss. 

Vänligen ring telefon 0520 – 49 48 80, knappval 1. Måndag – Fredag kl 07.30-15.30.  

Det är vi som hjälper dig:

Ann-Sofie

Ann-Sofie

Mottagningssköterska, inriktning äldrevård

Solveig

Solveig

Mottagningssköterska, inriktning äldrevård/inkontinens