– Våra mottagningar –

Vårdcentral

Vi erbjuder dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god kontinuitet under trygga och förtroendefulla former. Vi har hög kompetens och stor erfarenhet inom allmänmedicinens hela område såväl som invärtesmedicin. Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt vårdval! Klicka dig in och läs mer om våra olika mottagningar och hur vi kan hjälpa dig.

Lättakut

Gäller dig som har akuta besvär och upplever dig själv eller ditt barn så pass sjuk att du behöver läkarvård.

Läs mer

Äldrevårds-mottagning

Gäller dig som är 75 år eller äldre. Hit är man välkommen för enklare åkommor utan att behöva boka tid.

Läs mer

Barnavårdcentral

Gäller dig som är förälder och som önskar hälsoundersökning av ditt barn eller önskar få råd och stöd om ditt barns hälsa och utveckling.  

Läs mer

Företagshälsovård

Gäller privatpersoner som önskar en hälsokontroll utförd eller som företagare önskar företagshälsovård enligt paketlösning/abonnemang.

Läs mer

Team psykisk hälsa

På Primapraktiken är psykisk hälsa ett prioriterat område.Vi har ett team bestående av KBT-terapeuter och legitimerad psykolog.

Läs mer

Kontakt & Öppettider

Här finner du kontaktuppgifter och våra öppettider. Välkommen att kontakta oss!

Läs mer