Västra Götalandsregionen har i regionfullmäktige fattat ett politiskt beslut att från 1 april 2024 höja patientavgifterna och avgiftsbelägga all vård både på vårdcentraler, rehabmottagningar och sjukhus för personer i åldern 20-85 år, det införs även patientavgift på distanskontakter. Avgifterna går oavkortat till regionen centralt och ej direkt till den verksamhet som tar ut avgiften. Regionen drar av summan för avgifterna från varje verksamhet, oavsett om den betalas eller ej, och vi är därför tvingade att noggrant se till att alltid inhämta avgiften.

Kortfattat sker följande: De flesta patientavgifter höjs och all vård för personer 20-85 år av legitimerad personal avgiftsbeläggs. Patientavgift införs på distanskontakter (chatt via Mitt PTJ/1177 samt telefonsamtal) där innehållet motsvarar ett besök, det vill säga när medicinsk information lämnas och en medicinsk bedömning/eventuell åtgärd sker.

Avgifter för listade patienter:

Sjuksköterska: Besök 50 kr. Chatt/telefon 40 kr.

Läkare: Besök 200 kr. Chatt/telefon 160 kr.

Provtagning/Laboratorium: 50 kr.

Högkostnadskortet i öppen vård höjs till 1400 kr.

Komplett lista över Västra Götalandsregionens patientavgifter från 2024-04-01