Avgifter

Betala gärna med betalkort eller Swish. Om det inte är möjligt kan du betala med faktura eller kontant.  

 

Läkarbesök                                            200 kr (vald vårdenhet) 300 kr (annan vårdenhet)

Sköterskebesök                                    50 kr (vald vårdenhet) 100 kr (annan vårdenhet)

Psykolog                                                 50 kr

Kurator, beteendevetare                    50 kr

Provtagning/Laboratorium               50 kr (vald vårdenhet) 100 kr (annan vårdenhet)

Besök/behandling i grupp                 50 kr

Barn/ungdomar t.o.m. 19 år               Avgiftsfritt

Personer fyllda 85 år                           Avgiftsfritt

Hembesök                                             100 kr tilläggsavgift gäller samtliga yrkeskategorier

Videobesök                                           Fullföljt besök via video kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen

Chatt Mitt PTJ/1177/telefonbesök    Avgift gäller när kontakten motsvarar ett besök

                                                                 Läkare 160 kr. Sjuksköterska 40 kr. Psykolog/Kurator, beteendevetare 40 kr

 

Vid uteblivet besök

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök och för besök med en lägre patientavgift än 100 kr får du betala 100 kr. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Västra Götalandsregionens patientavgifter från 1 april 2024

 

Journalkopior

Vid handläggningen görs en bedömning om du får kopior av journalen hemskickad. Kopiorna skickas hem till din folkbokföringsadress. Avgiften är 50 kronor + 2 kronor per sida från 10:e sidan och uppåt. Maxkostnad är 300 kronor. Kopiorna skickas mot postförskott, postens avgifter tillkommer. Du kan också efter överenskommelse hämta dina journalkopior i receptionen på Primapraktiken. Kopiorna ligger kvar i 2 veckor innan de kasseras. Faktura skrivs i samband med att du beställer dina kopior. Beställda och icke uthämtade kopior debiteras.

Läs regionens underlag för avgifter för kopior här

Sjukanmälan & sjukskrivning

Sjukskrivning, Sjukanmälan, sjukintyg, karensdag

  • När du blir sjuk och inte kan arbeta sjukanmäler du dig till din arbetsgivare. Det ska du göra direkt när du blir så sjuk att du inte kan arbeta.
  • Är du sjuk i sju dagar eller mer ska du skicka in sjukintyg till din arbetsgivare.
  • Din första sjukdag är en karensdag och du får inte någon betalning då. I vissa fall kan du slippa karensdagen, exempelvis om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från att du började jobba eller om du haft tio karensdagar under de senaste tolv månaderna.

För dig som blivit sjukskriven är det viktigt att veta att sjukskrivning kan ha effekter som inte är gynnsamma för din återhämtning. Se länk till bipacksedel, patientinformation som beskriver syfte och bieffekter med sjukskrivning och vad patienten själv kan göra för att sjukskrivningen ska ge återhämtning.

Läs, ladda ner och skicka ditt läkarintyg – Allt via nätet

Genom att logga in på Försäkringskassans e-tjänster (Övriga tjänster/Alla övriga tjänster/Mina intyg) kan du:

  • Läsa och skriva ut dina läkarintyg
  • Ladda ner dina läkarintyg till din dator

För att kunna logga in behöver du tillgång till Bank-ID eller Mobilt Bank-ID.