NYA PATIENTAVGIFTER 1 APRIL 2024

NYA PATIENTAVGIFTER 1 APRIL 2024

Västra Götalandsregionen har i regionfullmäktige fattat ett politiskt beslut att från 1 april 2024 höja patientavgifterna och avgiftsbelägga all vård både på vårdcentraler, rehabmottagningar och sjukhus för personer i åldern 20-85 år, det införs även patientavgift på...