Företagshälsovård – förebyggande sjukvård

Hälsokontroll för dig som privatperson

Privatpersoner som efterfrågar hälsokontroller kan vända sig till enheten Prima Hälsa för att få en hälsokontroll utförd. En hälsokontroll består av ett besök på labb för provtagning, livsstilsanalys via en webbapplikation, samt ett avslutande läkarbesök för summering. Det går även att få en utvidgad hälsokontroll där bland annat ett konditionstest på ergonomicykel och upprättande av så kallad hälsoprofil ingår.

Företagshälsovård

Primapraktiken bedriver ingen företagshälsovård i vårdcentralsverksamheten, men enheten Prima Hälsa som drivs parallellt med Primapraktiken, erbjuder företagshälsovård enligt paketlösningar eller abonnemang.

Liksom Primapraktiken ingår även Prima Hälsa i Praktikertjänst AB. För mer information eller vid förfrågningar, välkommen att maila info@primahalsa.se